Bostadsrättsföreningen Barmästaren

Skåne län

Information

I Bromölla finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Barmästaren. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Barmästaren i Skåne län. Bromölla är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1987-12-01 så har Bostadsrättsföreningen Barmästaren varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Barmästaren och det finns fler bolag som är det i Bromölla.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Barmästaren så kan man gör det genom att posta ett brev till Blasius Königsg. 4, 372 35, Ronneby. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Barmästaren så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Norén, Mats Lennart Lars som är född 1950 och har titeln Likvidator, .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn .

Bostadsrättsföreningen Barmästaren har 716406-3146 som sitt organisationsnummer.