HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla är ett företag som finns i Bromölla. I HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla finns det lite olika personer som är förknippade och det är Borg, Björn Torsten som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennartsson, Lars-Eric Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersen, Karl Magnus som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörensen Larsson, Elin som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Vyöni, Bernt Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Gullbrandsson, Lars Tommy som är född 1950 och har titeln SuppleantJohansson, Anders Martin som är född 1975 och har titeln Suppleant, Wribe, Gerd Lizbeth som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla är ett av många företag som finns i Skåne län och Bromölla arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Björn Borg, Karl Magnus Pedersen, Elin Sörensen och Mikael Vyöni, två i förening.

HSB Bostadsrättsförening Kustens Pärla i Bromölla har 716406-3401 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.