HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Bromölla så är HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Bromölla arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Bromölla och i Skåne län. Redan 1988-10-03 så skapades HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla och bolaget är har ej F-skattsedel.

716406-3419 är organisationsnummret för bolaget som finns i Bromölla.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berggren, Lars Göran Christer -Persson, Karl Bertil -Wribe, Gerd Lizbeth -Åfeldt, Jenny Linda Marie

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Reparatören i Bromölla är Berggren, Lars Göran Christer som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Hjördis Elisabeth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Karl Bertil som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wribe, Gerd Lizbeth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Åfeldt, Jenny Linda Marie som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lars Bertil som är född 1942 och har titeln SuppleantLennartsson, Lars-Eric Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant, .