Bostadsrättsföreningen Hästhoven

Skåne län

Information

716406-3724 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Hästhoven. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Hästhoven är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Bromölla som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hästhoven finns i.

Bostadsrättsföreningen Hästhoven har varit registrerat sedan 1989-10-05 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Hästhoven är och det finns flera bolag i Bromölla som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hästhoven är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hästhoven så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Cimbriska v. 5, 291 65, Kristianstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Hästhoven och det är Bondesson, Pia Ann-Catrin som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lars Stefan Mikael som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Arne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Björkqvist, Eva-Lill Margareta som är född 1951 och har titeln Suppleant, Turtoft, Ivan som är född 1946 och har titeln Suppleant,