Bostadsrättsföreningen Iföhus

Skåne län

Information

738200-0276 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Iföhus. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Iföhus är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Bromölla som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Iföhus finns i.

Bostadsrättsföreningen Iföhus har varit registrerat sedan 1946-10-31 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Iföhus så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Iföhus är och det finns flera bolag i Bromölla som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Iföhus är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Malmberg, Jan Erik Sigvard -Nilsson, Jan Steve Jimmy

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Iföhus så kan ni göra det på telefon genom 0456-25925 eller genom brev på följande adress:
Fjälkingeg. 2, 295 38, Bromölla

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen må såväl till medlemmar som till utomstående uthyra bostäder, butiker och lokaler.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Iföhus och det är Malmberg, Jan Erik Sigvard som är född 1935 och har titeln Extern firmatecknare, Lindfors, Beda Susanne Elisabeth som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Steve Jimmy som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Anna Gunni som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lilette Kristina som är född 1974 och har titeln Suppleant, Rasmussen, Lars Göran Olle som är född 1966 och har titeln SuppleantVirtanen, Irja Sisko som är född 1944 och har titeln Suppleant,