Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Bromölla och Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1947-07-12. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Bromölla där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 ska trivas.

I Bromölla så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden, samt att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 och det finns flera företag som är det idag i Bromölla.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björkqvist, Marja-Liisa Tellervo -Fransson, Hans Lennart -Leo, Tage Gunnar Sigurd -Tomasson, Kerstin Eleonora.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 är Björkqvist, Marja-Liisa Tellervo som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Hans Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Leo, Tage Gunnar Sigurd som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Tomasson, Kerstin Eleonora som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Anna Kajsa Elisabeth som är född 1976 och har titeln Suppleant, Nordgren, Jane Ann-Greth Susanne som är född 1958 och har titeln SuppleantPersson, Åke Bengt Erik som är född 1965 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Tunnbyhus nr 1 har 738200-0300 som sitt organisationsnummer.