Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla är ett av många företag som finns i Bromölla. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1955-08-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till G. Skolg. 7, 294 31, Sölvesborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Bromölla arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Barsegård, Lena Inger Yvonne -Leo, Tage Gunnar Sigurd -Persson, Kristina Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla och det är följande personer, Barsegård, Lena Inger Yvonne som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lisa-Britt som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Leo, Tage Gunnar Sigurd som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kristina Margareta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Zlehovski, Andras som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bengt Åke som är född 1951 och har titeln Suppleant.Mattsson, Lars Jimmy som är född 1951 och har titeln Suppleant, Wik, Kjell Åke Roland som är född 1943 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kvadraten i Bromölla är 738200-2017.