HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Bromölla så är HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Bromölla arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Bromölla och i Skåne län. Redan 1946-04-02 så skapades HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla och verksamheten är har ej F-skattsedel.

738200-2033 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Bromölla.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Elsa Iréne -Johansson, Rolf Allan -Lexell, Carolina Annelie Elisabeth -Månsson, Thom Villard

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Triangeln i Bromölla är Hildingsson, Jimmy David Steve som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Elsa Iréne som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Rolf Allan som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Thom Villard som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lang, Carolina Ingrid Maria som är född 1979 och har titeln Suppleant, Lennartsson, Lars-Eric Peter som är född 1959 och har titeln SuppleantLexell, Carolina Annelie Elisabeth som är född 1988 och har titeln Suppleant, .