HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Bromölla som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla finns. I Bromölla så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla så kan ni göra det genom att skicka er post till Tians v. 11, 295 38, Bromölla men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Bromölla arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla har idag 738200-4138 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Månsson, Saga Gertrud -Månsson, Thom Villard -Olvmyr, Britta Kristina -Svensson, Lars-Erik Peter är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Bromöllahus 1 i Bromölla så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Månsson, Saga Gertrud som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Thom Villard som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Olvmyr, Britta Kristina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars-Erik Peter som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Åsa Caroline som är född 1973 och har titeln Suppleant, .