HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Bromölla så är HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Bromölla arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Bromölla och i Skåne län. Redan 1966-11-10 så skapades HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla och företaget är har ej F-skattsedel.

738200-6059 är organisationsnummret för företaget som finns i Bromölla.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekstrand, Siv Gun-Britt -Kazantzidis, Savvas Georg Andreas -Månsson, Thom Villard -Svensson, Jonas Mikael

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Krokusen i Bromölla är Ekstrand, Siv Gun-Britt som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kazantzidis, Savvas Georg Andreas som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Thom Villard som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jonas Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennartsson, Lars-Eric Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant, Witt, Elvira Maria Louise som är född 1935 och har titeln Suppleant.