HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla är ett av många verksamheter som finns i Bromölla. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1967-08-31. Men sedan 1992-01-01 så har HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Cardellsg. 5, 291 31, Kristianstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Bromölla arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bondesson, Elsie Margret -Haglund, Kerstin Mari -Knutsson, Bengt Åke -Leo, Tage Gunnar Sigurd.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla och det är följande personer, Arsenovic, Sofija som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Bondesson, Elsie Margret som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Kerstin Mari som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Knutsson, Bengt Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Leo, Tage Gunnar Sigurd som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungkvist, Anna Sofia Elisabeth som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot.Månsson, Thom Villard som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Roger Mattias som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Thomasson, Lars Jimmy Christian som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot.Bengtsson, Jimmy Henrik som är född 1983 och har titeln Suppleant.Borg, Björn Torsten som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Brunörten i Bromölla är 738200-6257.